/Spoiwa /HSD STABIFEN 5

HSD STABIFEN 5

Identyfikacja wyrobu budowlanego

Hydrauliczne spoiwo drogowe zgodne z Krajową Oceną Techniczną nr IBDIM-KOT-2023/0922

HSD STABIFEN 5

Zakres stosowania

Przygotowywanie materiałów na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające, warstwy ulepszonego podłoża w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury, a w szczególności:

  • ulepszanie gruntu przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów zgodnie z PN-S-02205
  • wzmacnianie i ulepszanie podłoża nawierzchni do parametrów G1 zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
  • stabilizacja gruntów hydraulicznym spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13

Zasadnicze charakterystyki

Zasadnicza charakterystyka Właściwości użytkowe Jednostka
Uziarnienie - 1 mm 100 %
Uziarnienie - 0,090 mm 55-100
Uziarnienie - 0,063 mm 55-100
Uziarnienie - 0,045 mm ≥ 40
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach R7 ≥ 2,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach R28 ≥ 5,0
Początek czasu wiązania tp ≥ 9 min
Koniec czasu wiązania 1 ≤ tk ≤ 24 h
Zawartość siarczanów 7,0 %
Stałość objętości ≤ 25 mm

Skład i właściwości

Hydrauliczne spoiwo drogowe STABIFEN składa się z szarego proszku stanowiącego mieszaninę różnych składników, mającego statystycznie jednorodny skład. Po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 56 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.
Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego STABIFEN stanowią wapno palone mielone (CL-Q), klinkier cementu portlandzkiego (K), mączka wapienna (LL) oraz popiół lotny wapienny (W). Siarczan wapnia (Cs) stanowi regulator czasu wiązania; składniki drugorzędne to specjalnie wyselekcjonowane mineralne materiały nieorganiczne.
Dzięki odpowiednio dobranemu składowi hydrauliczne spoiwo drogowe STABIFEN łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna. Przeznaczone jest do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Zalety stosowania

  • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
  • Poprawa nośności
  • Poprawa zagęszczalności
  • Obniżenie wilgotności naturalnej
  • Możliwość stosowania w technologiach „mix in place” oraz „mix in plant”

Powołania normatywne i prawne

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące STABIFEN 5 jest produkowane według i spełnia wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr IBDIM-KOT-2023/0922. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent wdrożył i prowadzi zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+, uzyskał certyfikat ZKP, a spoiwo STABIFEN 5, jako wyrób budowlany zostało oznakowane znakiem budowlanym B.

Bezpieczeństwo stosowania

Podczas realizacji robót i prac w laboratorium należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Spoiwo STABIFEN jest produktem drażniącym i należy stosować środki ochrony osobistej. Szczegółowe postępowanie ze spoiwem jest opisane w karcie charakterystyki.


Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.