/Spoiwa /STABIFEN

STABIFEN

Identyfikacja wyrobu budowlanego

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące EN 13282-2

HRB N1 STABIFEN - K10, W60, CL-Q20

Zakres stosowania

Przygotowywanie materiałów na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające, warstwy ulepszonego podłoża w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury, a w szczególności:

  • ulepszanie gruntu przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów zgodnie z PN-S-02205
  • wzmacnianie i ulepszanie podłoża nawierzchni do parametrów G1 zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
  • stabilizacja gruntów hydraulicznym spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13

Zasadnicze charakterystyki hydraulicznego spoiwa drogowego STABIFEN

PARAMETR WYMAGANIE
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE N 1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE R56 ≥ 5 MPa
POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE 0,090 mm ≤ 15 %
POCZĄTEK CZASU WIĄZANIA ≥ 150 min
STAŁOŚĆ OBJĘTOŚCI ≤ 30 mm
ZAWARTOŚĆ SIARCZANÓW SO3 ≤ 4 %
DEKLAROWANY UDZIAŁ SKŁADNIKA GŁÓWNEGO 30 %
TOLERANCJA BEZWGLĘDNA ± 10 %

Skład i właściwości

Hydrauliczne spoiwo drogowe STABIFEN składa się z szarego proszku stanowiącego mieszaninę różnych składników, mającego statystycznie jednorodny skład. Po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 56 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.
Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego STABIFEN stanowią wapno palone mielone (CL-Q), klinkier cementu portlandzkiego (K) oraz popiół lotny wapienny (W). Siarczan wapnia (Cs) stanowi regulator czasu wiązania; składniki drugorzędne to specjalnie wyselekcjonowane mineralne materiały nieorganiczne.
Dzięki odpowiednio dobranemu składowi hydrauliczne spoiwo drogowe STABIFEN łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna. Przeznaczone jest do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Zalety stosowania

  • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
  • Poprawa nośności
  • Poprawa zagęszczalności
  • Obniżenie wilgotności naturalnej
  • Możliwość stosowania w technologiach „mix in place” oraz „mix in plant”

Powołania normatywne i prawne

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące STABIFEN jest produkowane według i spełnia wymagania normy PN-EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące. Skład, wymagania 
i kryteria zgodności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent wdrożył i prowadzi zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+, uzyskał certyfikat ZKP, a spoiwo STABIFEN, jako wyrób budowlany zostało oznakowane znakiem budowlanym B.

Bezpieczeństwo stosowania

Podczas realizacji robót i prac w laboratorium należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Spoiwo STABIFEN jest produktem drażniącym i należy stosować środki ochrony osobistej. Szczegółowe postępowanie ze spoiwem jest opisane w karcie charakterystyki.


Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.