/Spoiwa /HRB N4 DROHART 32,5

HRB N4 DROHART 32,5

Identyfikacja wyrobu budowlanego

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące PN-EN 13282-2:2015:06

HRB N4 DROHART 32,5

Informacje ogólne

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART 32,5 jest produkowanym fabrycznie spoiwem, dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania, o właściwościach szczególnie nadających się do przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury. 

Wykonywanie stabilizacji i wzmocnienia gruntu spoiwem DROHART - zakres stosowania

Przygotowywanie materiałów na podbudowy zasadnicze i pomocnicze, warstwy odcinające, warstwy ulepszonego podłoża w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury, a w szczególności:

 • stabilizacja gruntów hydraulicznym spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-13
 • wykonywanie mieszanek związanych spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5
 • ulepszanie gruntu przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów zgodnie z PN-S-02205
 • wykonanie stabilizowanej warstwy podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012 dla kategorii ruchu od KR1 do KR7 wg „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
 • wzmacnianie i ulepszanie podłoża nawierzchni do parametrów G1 zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
 • stabilizacja górnych warstw podtorza kolejowego
 • recykling dróg rolniczych, leśnych i gminnych
 • wykonywanie dróg technologicznych

Zalety stosowania

 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
 • Poprawa nośności
 • Poprawa zagęszczalności
 • Zwiększenie wodoodporności
 • Poprawa mrozoodporności
 • Obniżenie wilgotności naturalnej
 • Możliwość stosowania w technologiach „mix in place” oraz „mix in plant”

Zasadnicze charakterystyki

PARAMETR DROHART 32,5
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE N4
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE R56 ≥ 32,5 MPa ± ≤ 52,5 MPa
POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE 0,090 mm ≤ 15 %
POCZĄTEK CZASU WIĄZANIA ≥ 150 min
STAŁOŚĆ OBJĘTOŚCI ≤ 30 mm
ZAWARTOŚĆ SIARCZANÓW SO3 ≤ 4 %
DEKLAROWANY UDZIAŁ SKŁADNIKA GŁÓWNEGO 55 %
TOLERANCJA BEZWGLĘDNA ± 10 %

Skład i właściwości

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART składa się z szarego proszku stanowiącego mieszaninę różnych składników, mającego statystycznie jednorodny skład. Po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 56 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.
Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego DROHART stanowią klinkier cementu portlandzkiego (K), popiół lotny krzemionkowy (V), popiół lotny wapienny (W), mączka wapienna (LL) oraz wapno palone mielone (CL-Q). Siarczan wapnia (Cs) stanowi regulator czasu wiązania; składniki drugorzędne to specjalnie wyselekcjonowane mineralne materiały nieorganiczne.
Dzięki odpowiednio dobranemu składowi hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna. Przeznaczone jest do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Powołania normatywne i prawne

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące DROHART jest produkowane według i spełnia wymagania normy EN 13282-2 Hydrauliczne spoiwa drogowe. Część 2: Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące. Skład, wymagania i kryteria zgodności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent wdrożył i prowadzi zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+, uzyskał certyfikat ZKP, a spoiwo DROHART, jako wyrób budowlany zostało oznakowane znakiem budowlanym B.

Bezpieczeństwo stosowania

Podczas realizacji robót i prac w laboratorium należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Spoiwo DROHART jest produktem drażniącym i należy stosować środki ochrony osobistej. Szczegółowe postępowanie ze spoiwem jest opisane w karcie charakterystyki.Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.