/Spoiwa /HSD DROHART 22,5

HSD DROHART 22,5

Identyfikacja wyrobu budowlanego

Spoiwo hydrauliczne do mieszanek stosowanych na podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART 22,5

Informacje ogólne

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART 22,5 jest produkowanym fabrycznie spoiwem, dostarczanym w postaci gotowej do zastosowania, o właściwościach szczególnie nadających się do przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury. 

Zastosowanie wyrobu

Hydrauliczne spoiwo DROHART 22,5 może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

 • ulepszanie gruntów słabych i gruntów przydatnych z zastrzeżeniami  przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów
 • ulepszanie podłoża nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7
 • wykonywanie podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR7
 • wykonywanie podbudowy zasadniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2
 • budowa podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji gruntu
 • stabilizacja gruntów, kruszyw i mieszanek przy budowie nawierzchni lotniskowych

Zalety stosowania

 • zwiększenie wytrzymałości na ściskanie
 • poprawa nośności
 • poprawa zagęszczalności
 • zwiększenie wodoodporności
 • oprawa mrozoodporności
 • obniżenie wilgotności naturalnej
 • możliwość stosowania w technologiach „mix in place” oraz „mix in plant”

Zasadnicze charakterystyki

Zasadnicza charakterystyka Właściwości użytkowe Jednostka
Uziarnienie - 1 mm 100 %
Uziarnienie - 0,090 mm 65-100
Uziarnienie - 0,063 mm 55-100
Uziarnienie - 0,045 mm 45-100
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach R7 ≥ 7,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach R28 ≥ 22,5
Początek czasu wiązania tp ≥ 120 min
Koniec czasu wiązania 1 ≤ tk ≤ 10 h
Zawartość siarczanów 7,0 %
Stałość objętości ≤ 10 mm

Skład i właściwości

Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART składa się z szarego proszku stanowiącego mieszaninę różnych składników, mającego statystycznie jednorodny skład. Po zmieszaniu z wodą, twardnieje zarówno w powietrzu, jak i pod wodą, pozostając w stanie stałym nawet pod wodą. Spełnia wymagania dotyczące: wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, stopnia zmielenia, początku czasu wiązania, stałości objętości, zawartości siarczanów i składu.
Składniki główne hydraulicznego spoiwa drogowego normalnie wiążącego DROHART stanowią klinkier cementu portlandzkiego (K), popiół lotny krzemionkowy (V), popiół lotny wapienny (W) oraz wapno palone mielone (CL-Q). Siarczan wapnia (Cs) stanowi regulator czasu wiązania; składniki drugorzędne to specjalnie wyselekcjonowane mineralne materiały nieorganiczne.
Dzięki odpowiednio dobranemu składowi hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART łączy w sobie cechy wiążące cementu i właściwości osuszające wapna. Przeznaczone jest do ulepszania i stabilizacji gruntów wysadzinowych suchych i przewilgoconych, jak również gruntów wątpliwych i niewysadzinowych.

Powołania normatywne i prawne

Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące DROHART jest produkowane według i spełnia wymagania Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2020/0510 wydanie 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent wdrożył i prowadzi zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+, uzyskał certyfikat ZKP, a spoiwo DROHART, jako wyrób budowlany zostało oznakowane znakiem budowlanym B.

Bezpieczeństwo stosowania

Podczas realizacji robót i prac w laboratorium należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności należy zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Spoiwo DROHART jest produktem drażniącym i należy stosować środki ochrony osobistej. Szczegółowe postępowanie ze spoiwem jest opisane w karcie charakterystyki.Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.